Cursos de sensibilización e reeducación viaria

Cando se perde a totalidade dos puntos do permiso de conducir ou se queren recuperar os que xa se perderon, é necesario realizar uns cursos especiais de formación. O artigo 5, parágrafo p), da ORDE INT/2596/2005, do 28 de xullo, atribúe ao Ministerio do Interior a competencia para xestionar os cursos de sensibilización e reeducación viaria, a elaboración do seu contido, así como a súa duración e requisitos.

A formación que se imparte nestes cursos ten como obxectivo:

CAP Inicial

Mercancias Peligrosas