Teórica e práctica

Clases de teórica

Os nosos profesores de teórica adáptanse os teus horarios para que a aprendizaxe sexá rápida e coas máximas garantías de éxito.

Contamos coas mais modernas tecnoloxías tanto para as clases teóricas como para realizar os test.

Clases prácticas