Tipo de permisos

Permisos de condución

Ofrecemos cursos para a obtención dos seguintes tipos de permisos:

AM: Ciclomotores de dúas ou tres rodas e cuadriciclos lixeiros. Pódese obter a partir dos 15 anos.

A1: Motocicletas ata 125 centímetros cúbicos e unha potencia máxima de 11 kilovatios. Pódese obter a partir dos 16 anos.

A2:  Motocicletas cunha potencia máxima de 35 kilovatios. Pódese obter a partir dos 18 anos.

A: Todo tipo de motocicletas. Para obter este permiso e preciso estar en posesión do permiso A2 con dous anos de antigüidade.

B: Automóbiles que non excedan de 3500 Kg. de MMA e que non superen as nove prazas incluíndo a do condutor. Pódese obter a partir dos 18 anos.

BTP: Vehículos de transporte público que non superen as nove prazas incluíndo o condutor e vehículos de servizo urxente que non superen os 3500 kg. de MMA

C1: Camións ríxidos ata un máximo de 7500 kg. de MMA. Pódese obter a partir dos 18 anos.

C: Camións ríxidos a partir de 7500 kg. de MMA . Pódese obter a partir dos 21 anos.

C1+E: Camións ríxidos ata 7500 kg. de MMA, que arrastren remolque sempre que a MMA do conxunto non supere os 12000 Kg. de MMA.

C+E: Camións articulados e camións con remolque sexa cal sexa a MMA do conxunto.

D: Autobuses.