TIPOS DE PERMISO

CARNET

EDAD

CILINDRADAS E POTENCIA

AM

15 Anos

Ciclomotores de dúas ou tres rodas e cuadriciclos lixeiros. Pódese obter a partir dos 15 anos.

A1

16 Anos

Motocicletas ata 125 centímetros cúbicos e unha potencia máxima de 11 kilovatios. Pódese obter a partir dos 16 anos.

A2

18 Anos

Motocicletas cunha potencia máxima de 35 kilovatios. Pódese obter a partir dos 18 anos.

A

+2 Anos

Todo tipo de motocicletas. Para obter este permiso e preciso estar en posesión do permiso A2 con dous anos de antigüidade.

B

18 Anos

Automóbiles que non excedan de 3500 Kg. de MMA e que non superen as nove prazas incluíndo a do condutor. Pódese obter a partir dos 18 anos.

C

18 Anos

Camións ríxidos ata un máximo de 7500 kg. de MMA. Pódese obter a partir dos 18 anos.

C

21 Anos

Camións ríxidos a partir de 7500 kg. de MMA . Pódese obter a partir dos 21 anos.

C + E

18 Anos

Camións ríxidos ata 7500 kg. de MMA, que arrastren remolque sempre que a MMA do conxunto non supere os 12000 Kg. de MMA.

C + E

21 Anos

Camións articulados e camións con remolque sexa cal sexa a MMA do conxunto.

D

18 Anos

Autobuses